# مسابقات

نتایج اولین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت همکاران ـ بخش کتبی

نام ونام خانوادگی رشته امتحانی حوزه محل خدمت رتبه رقیه بابایی زندگانی پیامبر(ص) دانشجوئی اول میثم فکری زندگانی پیامبر(ص) عمران دوم زهره سعیدی زندگانی پیامبر(ص) اداری سوم علی اصغرسعادت پور زندگانی پیامبر(ص) پژوهش چهارم ابوالفضل شریفلو زندگانی پیامبر(ص) سما پنجم   نام ونام خانوادگی رشته امتحانی حوزه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

اسامی نفرات برتر اولین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت بخش شفاهی کارکنان

لیست اسامی نفرات برتر اولین دوره مسابقات  سراسری قرآن وعترت بخش شفاهی کارکنان  دانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه ردیف نام خانوادگی حوزه محل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

لیست اسامی برندگان شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان- بخش کتبی

لیست اسامی برندگان شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان ـ بخش کتبی نام و نام خانوادگی نام پدر رشته امتحانی رتبه کبری پاژنامه حیدر نماز اول زهرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

نفرات برتر شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بخش شفاهی دانشجویان

لیست اسامی نفرات برتر شانزدهمین دوره ی  مسابقات سراسری قرآن و عترت بخش شفاهی دانشجویان (ویژه  خواهران) ردیف نام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رشته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

اسامی نفرات برتر شانزدهمین دوره ی مسابقات سراسری قرآن و عترت بخش شفاهی دانشجویا

لیست اسامی نفرات برتر شانزدهمین دوره ی  مسابقات سراسری قرآن و عترت بخش شفاهی دانشجویان (ویژه  برادران ) ردیف نام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رشته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

اسامی نفرات برتر یازدهمین دوره ی مسابقات سراسری قرآن و عترت بخش شفاهی اساتید وا

لیست اسامی نفرات برتر یازدهمین دوره ی  مسابقات سراسری قرآن و عترت بخش شفاهی اساتید واحدساوه ردیف نام خانوادگی رشته امتحانی رتبه 1 مختار امیر زاده ترتیل اول 2 جعفر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

اسامی برگزیدگان یازدهمین دوره کتبی مسابقات سراسری قرآن و عترت دربخش اساتید

لیست اسامی برگزیدگان یازدهمین دوره کتبی مسابقات سراسری قرآن و عترت(ع) دربخش اساتید به شرح ذیل اعلام می گردد : نام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید