نتایج اولین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت همکاران ـ بخش کتبی

نام ونام خانوادگی

رشته امتحانی

حوزه محل خدمت

رتبه

رقیه بابایی

زندگانی پیامبر(ص)

دانشجوئی

اول

میثم فکری

زندگانی پیامبر(ص)

عمران

دوم

زهره سعیدی

زندگانی پیامبر(ص)

اداری

سوم

علی اصغرسعادت پور

زندگانی پیامبر(ص)

پژوهش

چهارم

ابوالفضل شریفلو

زندگانی پیامبر(ص)

سما

پنجم

 

نام ونام خانوادگی

رشته امتحانی

حوزه محل خدمت

رتبه

معصومه فانی

نماز

اداری

اول

جعفرصدری

نماز

روابط عمومی

دوم

مجتبی جوکار

نماز

اداری

سوم

لیلا اسحاقی

/ 0 نظر / 16 بازدید