اسامی نفرات برتر اولین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت بخش شفاهی کارکنان

لیست اسامی نفرات برتر اولین دوره مسابقات  سراسری قرآن وعترت بخش شفاهی کارکنان 

دانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه

ردیف

نام خانوادگی

حوزه محل خدمت

رشته امتحانی

رتبه

1

حجت همایی

ریاست

اذان

اول

2

مجتبی جوکار

انتظامات

اذان

دوم

3

مهدی فیروزی

انتظامات

اذان

سوم

4

علی مینا

انتظامات

اذان

چهارم

5

یونس توسلی

انتظامات

اذان

پنجم

 

ردیف

نام خانوادگی

حوزه محل خدمت

رشته امتحانی

رتبه

1

میثم فکری

عمران

/ 0 نظر / 10 بازدید