لیست اسامی برندگان شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان- بخش کتبی

لیست اسامی برندگان شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان ـ بخش کتبی

نام و نام خانوادگی

نام پدر

رشته امتحانی

رتبه

کبری پاژنامه

حیدر

نماز

اول

زهرا اصغری

محمد

نماز

دوم

فاطمه خدایاری

کمند

نماز

سوم

علی قربانی

-

نماز

سوم

سیدعبدا... حسینی

سیدکریم

نماز

چهارم

جاویدجوکار

خسرو

نماز

چهارم

زهراراستگو

محمدرضا

نماز

پنجم

مرجان عباسی

علیرضا

زیارت عاشوراوجامعه کبیره

اول

زهراعابدی

قدمعلی

زیارت عاشوراوجامعه کبیره

دوم

انسیه مخدوم

/ 0 نظر / 11 بازدید