نفرات برتر شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بخش شفاهی دانشجویان

لیست اسامی نفرات برتر شانزدهمین دوره ی  مسابقات سراسری قرآن و عترت بخش شفاهی دانشجویان (ویژه  خواهران)

ردیف

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

رشته امتحانی

رتبه

1

زهرا نوری

-

فارغ التحصیل

تحقیق

اول

2

مریم نادری

شیمی

870502808

تحقیق

دوم

3

مهدیه شفیع زاده

کامپیوتر

882702816

تحقیق

سوم

4

محبوبه سرخیل

مدیریت دولتی

890614535

تحقیق

چهارم

 

ردیف

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

رشته امتحانی

رتبه

1

فرزانه ترابی

/ 0 نظر / 12 بازدید